Lihtsuse võlud ja vaevad

Saatana advokaadina
esinen (siin) “Einsteini kaitsjana – tema PEEGELKATSE tõlgenduses – tema enda ees:
//
vene k., Fizitsheskiy entzyklopeditsheskiy slovary, Moskva, “Sovetskaja entzüklopedija” 1984, lk. 869, joon. 1, seosed (6), (7) ja (8),
Otrazenie i prelomlenie sveta na dvizustsihsia granitzah razdela.
Seostan:

//eesti k., Paul Kard, “Relatiivsusteooria peajooned”, Tallinn, “Valgus”, 1980 , lk. 141 – 142, seosed (33.4)…(33.13).
Viitan:
1. Keres, H. Aeg ja ruum. – Tallinn: ERK, 1959. – 48 lk.
2. Einstein, A., Infeld, L. Füüsika evolutsioon. Tallinn: ERK, 1962. – 236 lk.
3. Õiglane, H. Mikromaailma sügavusse. – Tallinn: ERK, 1963. – 340 lk.
4. Gardner, M. Relatiivsusteooria miljonitele. – Tallinn: “Valgus”, 1968. – 176 lk.
5. Õiglane, H. Vestlus relatiivsusteooriast. – Kolmas, täiendatud trükk. – Tallinn: 1973. – 340 lk.
6. Kopõlov, G. Kinemaatikast. – Tallinn: “Valgus”, 1973. – 196 lk.
7. Silde, O. Relatiivsusteooria põhiküsimusi geomeetria valguses. – Tallinn: “Valgus”, 1974. – 192 lk.
8. Tolansky, S. Revolutsioon optikas. – Tallinn: “Valgus”, 1975, – 212 lk.

Ülesande püstitus:
Olen juhtinud sageli (Tõnu:veebiruum) tähelepanu LIHTSALE TÕELE. mille nimetasin “Paul Kardi kriteeriumiks”:
– KUI f(ct) = k(ct), SIIS muutub nn. Doppleri pikiefekt tähtsusetuks, kuna suurus b = v/c; on esimest järku suurus, sellal kui k – on selle suuruse b suhtes teist järku suurus – ja VAADELDAVAS PROTSESSIS (Lihtsas liikumises!) muutubki k – prevaleerivaks – AINUMÄÄRAVAKS.
Keelelis-intuitiivselt see aga tähendab:
– Alates teatud “piirprotsessist w’ = kw” – muutub Doppleri ristefekt negatiivseks KA LÄHENEMISE KORRAL.
… ja meil ON kriteerium, millega ERISTADA RELATIVISTLIKKU kiirust v < c; (kiirust, mille juures relatiivne kiirus v on VÕRRELDAV SIGNAALI c kiirusega). Seda ka (!) ja nimelt Valgussignaali korral.
// NB! Paul Dirac’il oli õigus: “Rääkida LIHTSALT LIHTSAST – on ülimalt keeruline!”//

Vaatlemegi niisiis Einsteini peeglikatset (1905), joonisel 1.
Tagantjärele mõeldes: tuleb suisa imestada MINU JONNAKUST – alates 80-ndate aastate algusest (!) arutleda “Hubble’ punanihkest – kui Doppleri ristefektist – Maa kiirusest tingituna, v, Maailmaruumis!?
KAS see on tingitud FAKTIST: – Einsteini peeglikatse on TÕENDATUD KORDUVATE KATSETEGA osakeste-kiirendeil? – või on sellesse mahutatud ka (!) Maailmavaateline tõdemus: MÕJU LEVIKUST (EEL)ORIENTATSIOONIS – Kaugmõju Printsiibina?!

LIIDENDAGEM NIISIIS (kulg)kiirusele v – KIIRUSE V funktsiooni b = v/c; ebaolulisuse, ja saamegi VÕIMALUSE VAADELDA PEEGELPINDA (pöörlevana) liikuvana kiirusel v – tema enda tasandis?!

/// Jätan siinsed (võimalikud) järeldused “pooleli” – nimelt LIHTSUSE OTSTARBEKUSE TÕTTU. On vaid “kuulda”, kuis juba 60-ndail vaatlesid Leningradi füüsikud “Üliraskete güroskoopide gravitatsiooni”; kuis Jaapani teadlastel “on õnnestunud (taas)käivitada diskussioon “KIIRENDITE EELORIENTATSIOONIST …”; kuis Tõravere teadlastel on õnnestunud “ühitada/mehitada (?)” Ilmaruumi kärgstruktuur – Olemasolevaga;…
//Jätkem valehäbi: pole ju midagi häbistavat selles, kui oleme EKSINUD KOOS EINSTEINIGA! – kelle EI OLNUD (veel) hulgateoreetilist aparatuuri!//